iCLASSIC-SP

iCLASSIC-SP
iCLASSIC-SP

Σχεδιασμός και τεχνολογία!

To νέο αυτό μοντέλο συνδυάζει την απλότητα λειτουργίας με την δημιουργία.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του τύπου του πόμολου καθώς και του δέκτη της κάρτας RFID (Mifare) ανάλογα με τον τύπο και το χρώμα της πόρτας.

Όλες οι λειτουργίες παρέχονται μέσω κάρτας με απαγωγική προσέγγιση.

Μπορούμε να διαμορφώσουμε όλες τις προσβάσεις μέσω ενός απλού και με πολλές δυνατότητες λογισμικού διαχείρισης. Περιλαμβάνει επίσης και τη δυνατότητα χρήσης μηχανικού κλειδιού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Με το σύστημα πληροφοριών είναι δυνατόν να δημιουργηθούν πολλά επίπεδα ελέγχου, καθώς επίσης και να ανακτηθούν πληροφορίες από οποιαδήποτε κλειδαριά.